Jong belegen kaas "Keizersronde&quot

€ 8,50 Per 500 g

Een echt heerlijke jong belegen kaas op geheel natuurlijke wijze geproduceert met melk van koeien met een zo natuurlijk mogelijk (buiten)leven. De koeien staan het grootste deel van het jaar buiten, leven in groepsverband, behouden hun hoorns en de kalfjes blijven enkele weken bij hun moeder. De kaas wordt nu nog gepasturiseerd vooe de houdbaarheid maar gestreeft wordt naar een rauwmelkse kaas.

Natuurderij Keizersrande is een modern biologisch dynamisch landbouwbedrijf. De bedrijfsvoering van de Natuurderij is gebaseerd op het beheersconcept ‘Boeren voor Natuur’. Dit concept houdt in dat de agrarische exploitatie van het landgoed geheel ten dienste staat van de natuur- en landschapswaarden binnen het hele gebied. Daarbij wordt gestreefd naar een gesloten kringloop, waarbij bijvoorbeeld de granen uit de akkerbouw en de grassen van de weidelanden gebruikt worden als voedsel voor de veestapel, die op zijn beurt weer zorgt voor bemesting van het gebied.