Privacy

Privacy Statement PUURland

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is PUURland verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

PUURland registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan PUURland de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden onder meer kleine bestanden (‘cookies’) gebruikt, die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Als u hier (alsnog) geen prijs op stelt, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed werken. U kunt bijvoorbeeld niet meer inloggen op een afgeschermd gedeelte.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Toegang tot persoonsgegevens

PUURland biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan PUURland u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. PUURland biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.
Op verzoek verleent PUURland de bezoeker van de website toegang tot deze persoonsgebonden informatie. PUURland biedt de bezoeker de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u toegang wensen tot uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met PUURland.

Nieuwe ontwikkelingen

PUURland behoudt zich het recht om de tekst van dit privacystatement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) leest u op de website van de Rijksoverheid.