Biologisch-Dynamische zuivel

De basiselementen van boerderij De Vijfsprong: een stal, 50 melkkoeien, kippen, varkens, 80 hectare landbouwgrond om grasklaver te laten groeien en bloemrijke graanakkers de ruimte te geven. En niet te vergeten een groot aantal begrazingsgebieden. Deze begrazingsgebieden worden gebruikt van maart tot november, waarbij de koeien dag en nacht buiten staan.

Met deze ingrediënten is het de kunst om de basisprincipes van de biologisch- dynamische landbouw op de beste manier vorm te geven. Dit vraagt een groot vermogen aan evenwichtskunst van de boer.

De boerderij levert per jaar bijna 300.000 liter melk die verwerkt wordt in de zuivelbereiding of in de kaasmakerij. Daarnaast produceert de boerderij zelf het voer voor de beesten.

Wat boerderij De Vijfsprong extra bijzonder maakt is dat het een boerderij is waar mensen met een zorg- of hulpvraag meewerken. Het is de kunst om taken en werkzaamheden zo op ieder individu af te stemmen. Waarbij iedereen het jaar rond zijn of haar steentje kan bijdragen. Naast mensen met een zorg- of hulpvraag werken er ook stagiaires en vrijwilligers mee op de boerderij. Samen werken zij voor één gezamenlijk doel: steeds opnieuw goede melk voor de productie van kaas en zuivelproducten